Inloggen

Maatschappelijk werker Ons Huis

Onbepaalde duur
30
B1-B2-B3
Ons Huis
Ons Huis
Share

Jouw functie

Mintus zoekt een Maatschappelijk werker (80%) voor Ons Huis voor een vaste tewerkstelling.

Heb je een hart voor mensen met een beperking en wil je hen ondersteunen in verschillende levensdomeinen? Dan ben jij de maatschappelijk werker die we zoeken!

•    Je staat mee in voor het opnamebeleid door het detecteren van mogelijke kandidaten en het opvolgen van aanmeldingen.
•    Je bent een eerste contactpunt voor de cliënt en zijn netwerk; en vertegenwoordigt de vereniging. 
•    Je organiseert kandidaat gesprekken in het opnameteam en verzamelt de nodige informatie in overeenstemming met de deontologische regels.
•    Je staat mee in voor het opmaken van de dienstverleningsovereenkomsten 
•    Je bent betrokken bij de monitoring van in- en uitstroom en de digitale verwerking.
•    Je bent op de hoogte van de sociale kaart van de regio en oriënteert je hierin.
•    Je bent wegwijs in de persoonsvolgende financiering en RTH.
•    Je begeleidt de cliënt in de aanvraagprocedures m.b.t. het verkrijgen van een persoonsvolgend budget of van een wijziging van dit budget.
•    Je bent proceseigenaar van de opnameprocedures in het kwaliteitshandboek.
•    Je werkt samen binnen het SURPLUZ-team. 
•    Je staat in voor de sociaal-administratieve ondersteuning van de cliënt m.b.t. zijn inkomstenmogelijkheden en zijn sociale zekerheid en sociale voordeelmogelijkheden. 
•    Je staat mee in voor de psychosociale begeleiding van de cliënt en zijn netwerk.
•    Je bouwt netwerkrelaties op met de sociale diensten van mutualiteiten, centra voor geestelijke gezondheidszorg, consultatiebureaus, CAW e.d.  

Jouw tewerkstellingsplaats: Ons Huis Sint-Annarei 6, 8000 Brugge of Potterierei 77b, 8000 Brugge
Website: https://www.onshuisbrugge.be/ 

Jouw profiel:

  • Je hebt een groot inlevingsvermogen.
  • Je bent leergierig.
  • Je werkt zowel vlot in team als zelfstandig.
  • Kwaliteitsvol werk afleveren is voor jou een evidentie.
  • Je werkt sterk probleemoplossend.
  • Je bent sterk in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie.

 

Inleidend tekstje

Heb je een hart voor mensen met een beperking en wil je hen ondersteunen in verschillende levensdomeinen? Dan ben jij de maatschappelijk werker die we zoeken!

Inleidend tekstjes

Selectieprocedure in aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit.
Deze selectieprocedure is in bevordering en interne personeelsmobiliteit toegankelijk voor de medewerkers van OCMW Brugge, alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) en Stad Brugge.

Aanwervingsvoorwaarden

Algemene + bijzondere aanwervingsvoorwaarden: hoger onderwijs met wettelijke vereiste opleiding professioneel gerichte bachelor maatschappelijk werker

Op het moment van indiensttreding, kan je een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen dat minder dan drie maand oud is. We vragen om dit tijdens de sollicitatieprocedure reeds aan te vragen in jouw gemeente. Indien hier een veroordeling op vermeld staat moet een uitzondering aangevraagd worden bij het bestuur. Contacteer ons tijdig in dat geval.

Deelnemingsvoorwaarden

Aanwervingsvoorwaarden (de selectieprocedure is toegankelijk in ‘aanwerving’ voor iedereen die aan de onderstaande voorwaarden voldoet):
• Algemene + bijzondere aanwervingsvoorwaarden: hoger onderwijs met wettelijke vereiste opleiding professioneel gerichte bachelor maatschappelijk werker


Bevorderings-/promotievoorwaarden (de selectieprocedure is toegankelijk in ‘bevordering/promotie’ voor alle medewerkers van OCMW Brugge, alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) en Stad Brugge die aan de onderstaande voorwaarden voldoen):
Algemene + bijzondere bevorderings-/promotievoorwaarden: cfr. actuele kwalificatie VAPH: hoger onderwijs met wettelijke vereiste opleiding professioneel gerichte bachelor maatschappelijk werker

-Voor een bevordering/promotie naar een hoger niveau (van C, D of E naar B) moet je minimaal 2 jaar anciënniteit hebben (ongeacht het niveau) in een openbaar bestuur, waarvan minstens 1 jaar in OCMW Brugge, of de welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge.
Voor een bevordering/promotie binnen hetzelfde niveau (niveau B1 - B2 - B3) heb je minstens 1 jaar niveau-anciënniteit binnen OCMW Brugge, of alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge (schrappen indien niet van toepassing).
- Je bevindt je niet in een knipperlichttraject. Indien je toch in een knipperlichttraject zit, dien je toestemming te vragen tot deelname aan de selectieprocedure aan de aanstellende overheid.
- Je bent vast benoemd of in dienst gekomen na een reguliere selectieprocedure.

Voorwaarden interne personeelsmobiliteit (de selectieprocedure is toegankelijk in ‘interne personeelsmobiliteit’ voor alle medewerkers van OCMW Brugge, alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) en Stad Brugge die aan de onderstaande voorwaarden voldoen):

- Algemene en bijzondere voorwaarden m.b.t. interne personeelsmobiliteit: cfr. actuele kwalificatie VAPH: hoger onderwijs met wettelijke vereiste opleiding professioneel gerichte bachelor maatschappelijk werker
- Je bent minstens 1 jaar in dienst in OCMW Brugge of de welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge en zit op vandaag in de graad B1 - B2 - B3
- Je bevindt je niet in een knipperlichttraject. Indien je toch in een knipperlichttraject zit, dien je toestemming tot deelname aan de selectieprocedure te vragen aan de aanstellende overheid.
- Je bent vast benoemd of in dienst gekomen na een reguliere selectieprocedure.

Uitgebreide informatie over de voorwaarden m.b.t. aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit vind je terug op de pagina’s 'informatie voor interne sollicitanten' op deze interne jobsite.
Is er iets niet duidelijk? Neem dan zeker contact met ons op!

Wat bieden wij aan?

Een 80% contract onbepaalde duur, met gewenste indiensttreding zo snel mogelijk
Er wordt voor deze functie een werfreserve opgebouwd.

We verlonen jouw functie volgens weddeschaal B1-B2-B3. Dit situeert zich voor een tewerkstellingspercentage van 75% tussen de € 1902,04 (geen overname van anciënniteit) en € 3171,89 (maximale overname van anciënniteit) bruto per maand. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:
- een interessante verlofregeling (20 wettelijke en 8 extralegale dagen a rato prestaties) en mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst (gunst)
- maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag van 7u36)
- een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
- gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
- vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
- gratis hospitalisatieverzekering bij onbepaalde duur
- eindejaarspremie
- aanvullende pensioenvergoeding
- bedrijfscatering tegen democratische prijzen
- overname van alle openbare anciënniteit + overname van alle privé-anciënniteit ongeacht sector of statuut aanvaard door het VAPH (in geldelijke anciënniteit)
- mogelijkheid tot telewerken
- glijdende werkuren
- vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
- parkeermogelijkheden
- een aantrekkelijk opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsaanbod
- een uitdagende en dynamische werkomgeving
- aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
- interessante premies, voordelen en aanbiedingen via lidmaatschap van de personeelsvereniging SOFOCO – (www.sofoco.be)
- aandacht voor jouw gezondheid door ter beschikking stellen van sport- en ontspanningsfaciliteiten aan voordelige tarieven (fitness, zwembad…)

Wat bieden wij aan?

Een 80% contract onbepaalde duur, met gewenste indiensttreding zo snel mogelijk
Er wordt voor deze functie een werfreserve opgebouwd.

We verlonen jouw functie volgens weddeschaal B1-B2-B3. Dit situeert zich voor een tewerkstellingspercentage van 75% tussen de € 1902,04 (geen overname van anciënniteit) en € 3171,89 (maximale overname van anciënniteit) bruto per maand. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:
- een interessante verlofregeling (20 wettelijke en 8 extralegale dagen a rato prestaties) en mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst (gunst)
- maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag van 7u36)
- een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
- gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
- vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
- gratis hospitalisatieverzekering bij onbepaalde duur
- eindejaarspremie
- aanvullende pensioenvergoeding
- bedrijfscatering tegen democratische prijzen
- overname van alle openbare anciënniteit + overname van alle privé-anciënniteit ongeacht sector of statuut aanvaard door het VAPH (in geldelijke anciënniteit)
- mogelijkheid tot telewerken
- glijdende werkuren
- vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
- parkeermogelijkheden
- een aantrekkelijk opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsaanbod
- een uitdagende en dynamische werkomgeving
- aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
- interessante premies, voordelen en aanbiedingen via lidmaatschap van de personeelsvereniging SOFOCO – (www.sofoco.be)
- aandacht voor jouw gezondheid door ter beschikking stellen van sport- en ontspanningsfaciliteiten aan voordelige tarieven (fitness, zwembad…)

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Reguliere selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen (data onder voorbehoud):
- Schriftelijke proef: 24/02/2022
- Assessment: online assessment van thuis uit af te werken tussen de schriftelijke en mondelinge proef
- Mondelinge proef: 17/03/2022

Solliciteren kan tot en met woensdag 16 februari 2022.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Reguliere selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen (data onder voorbehoud):
- Schriftelijke proef: 24/02/2022
- Assessment: online assessment van thuis uit af te werken tussen de schriftelijke en mondelinge proef
- Mondelinge proef: 17/03/2022

Solliciteren kan tot en met woensdag 16 februari 2022.

Geprikkeld?

Solliciteren kan via de knop ‘solliciteer’ op deze pagina. Voeg hierbij bij je sollicitatie je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma/ bewijs laatstejaarsstudent toe.

Inschrijven kan tot en met woensdag 16 februari 2022.

Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers!

Als je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, krijg je na de uiterste inschrijvingsdatum een uitnodiging voor deelname aan en meer informatie omtrent de selectieprocedure.
Opgelet: Breng steeds jouw sollicitatie online in orde via de jobsite én vóór de uiterste inschrijvingsdatum. We aanvaarden geen sollicitaties via e-mail of na de uiterste inschrijvingsdatum.
Wij baseren ons in onze selecties op competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap

Geprikkeld?

Solliciteren kan via de knop ‘solliciteer’ op deze pagina. Voeg hierbij bij je sollicitatie je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma/ bewijs laatstejaarsstudent toe.

Inschrijven kan tot en met woensdag 16 februari 2022.

Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers!

Als je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, krijg je na de uiterste inschrijvingsdatum een uitnodiging voor deelname aan en meer informatie omtrent de selectieprocedure.
Opgelet: Breng steeds jouw sollicitatie online in orde via de jobsite én vóór de uiterste inschrijvingsdatum. We aanvaarden geen sollicitaties via e-mail of na de uiterste inschrijvingsdatum.
Wij baseren ons in onze selecties op competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap

Extra info

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op:

Omtrent de functie inhoud:
Freya Häussermann, Afdelingshoofd cliëntgroep verstandelijke beperking, Sint-Anna, Ons Huis T: 050 32 71 95 freya.haussermann@onshuisbrugge.be

Voor alle andere vragen:
Gwen Vandenbossche, Loopbaancoach
t: 050 32 60 42 gwen@selectie.mintus.be

Neem zeker ook eens een kijkje op onze website:
Ons Huis

Redelijke aanpassingen

We vinden het belangrijk om de deelname aan selectieprocedures voor iedereen toegankelijk te maken. Door drempels zoveel mogelijk weg te werken, willen we iedereen de kans geven om deel te nemen. Heb je een handicap, leerstoornis of chronische ziekte, of word je geconfronteerd met een andere al dan niet tijdelijke toestand van psychische, fysieke of zintuiglijke aard die je deelname aan een selectieprocedure belemmert? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure. Mits het bezorgen van een officieel attest van je handicap, leerstoornis of ziekte kan bekeken worden of er redelijke aanpassingen mogelijk zijn. Er worden geen afzonderlijke selecties georganiseerd. Wel wordt bekeken welke 'redelijke aanpassingen' mogelijk zijn om een gelijkwaardige deelname mogelijk te maken.
Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?
Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

Solliciteren doe je VÓÓR:
17.02.2022

Info

Vragen over de selectieprocedure:

Maatschappelijk werker Ons Huis

Vacatures in de kijker

Job Banner

Kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang - De Blauwe Lelie

Vereniging De Blauwe Lelie is op zoek naar kinderbegeleiders buitenschoolse kinderopvang die 50% (19u/week) of 60% (23u/week) willen werken.  Hoe doe je dit? • Je bezorgt de...

Huishoudhulp met vast loon in jouw regio

Als huishoudhulp ga je graag bij onze klanten aan huis om hun woning te poetsen. Dit kan eventueel ook afgewisseld worden met de volgende taken: Wassen en/of strijken Te voet en dicht bij...

Kinderbegeleider kinderdagverblijf - De Blauwe Lelie

Jouw belangrijkste doel als kinderbegeleider? Je biedt kwalitatieve opvang aan baby’s en peuters (0 - 2,5 jaar) door professionele verzorging te bieden waarbij je hun ontwikkeling centraal...

Kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang (in opleiding) - De Blauwe Lelie

Je bezorgt de kinderen, tussen de 2.5 en 12 jaar, de tijd van hun leven in de opvang. Deze kinderen houden van originele en te gekke activiteiten die jij mee uitdenkt, – werkt en...

Cliëntbegeleider klasse 2A Ons Huis VP

OCMW Brugge zoekt een cliëntbegeleider klasse 2A voor Ons Huis voor een contract bepaalde duur van 1 jaar met reële kans op verlenging (tewerkstellingspercentage is bespreekbaar). Je...

Ergotherapeut in één van onze woonzorgcentra

Zin om elke dag omringd te zijn door leuke en gedreven collega's die de bewoners steeds op de eerste plaats zetten? Geniet je ervan om je creativiteit de vrije loop te...

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE VACATURES

Wil je graag persoonlijk op de hoogte gesteld worden van interessante nieuwe vacatures? Klik hieronder dan zeker even verder. Je kan op deze manier aangeven welke type jobs jou interesseren en automatisch via e-mail ingelicht worden over nieuwe vacatures voor deze jobs.

Ik wil op de hoogte blijven!

Mintus gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.