Inloggen

Verantwoordelijke zorgcoördinatie

Onbepaalde duur
38
B4-B5
Mintus
Thuiszorg
Share

Jouw functie

De dienst thuiszorg van Mintus zet zich in om cliënten zolang ze dat wensen én op de manier die ze zelf willen zelfstandig thuis te laten wonen. Het is daarbij belangrijk dat onze cliënten de beste mogelijke zorg ontvangen. Het team zorgcoördinatie is hierbij een onmisbare schakel! Thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers kunnen soms hulp gebruiken bij het organiseren van hun zorg en ondersteuning en/of om (weer) aansluiting te vinden met het informele en professionele (zorg)netwerk. We streven naar doelgerichte en maatschappelijk verantwoorde zorg waarbij de cliënt ten allen tijde centraal staat. We hanteren daarbij een holistische, vraag gestuurde, doelgerichte aanpak die varieert in tijd en resultaat, op maat van de cliënt. 

Mintus zoekt een Verantwoordelijke zorgcoördinatie voor de dienst Thuiszorg voor een vaste tewerkstelling.

Als verantwoordelijke zorgcoördinatie rapporteer je rechtstreeks aan de directeur thuiszorg en ondersteun je deze, samen met je collega’s, bij de ontwikkeling, implementatie en bijsturing van de zorgvisie en het inhoudelijk thuiszorgbeleid. Je geeft tevens leiding aan team van zorgcoördinatoren en daarbij:

•    werk je op coachende wijze samen met jouw team om met goesting de missie en organisatiedoelstellingen mee te realiseren
•    ondersteun je de medewerkers zodat ze zich competent voelen, leerkansen benutten en zich goed voelen in hun job
•    werk je mee aan constructief overleg en samenwerking over de diensten heen
•    sta je stevig in je schoenen
•    kan je dicht bij mensen komen en tegelijk afstand en overzicht bewaren
•    heb je inzicht in het sociaal en psychologisch menselijk functioneren
•    draag je outreachend werken uit en ondersteun je de medewerkers hierin
•    streef je naar continuïteit en verbetering op elk vlak, je bent hierbij resultaatgericht en handelt vanuit de visie van Mintus. 
•    kan je signalen van doelgroepen, medewerkers, de organisatie en de sector in kaart brengen en vertalen binnen het zorgaanbod
•    kom je tot een constructieve samenwerking door (in)formeel dialoog te voeren met interne medewerkers en externe organisaties in het kader van de uitvoer van beleidslijnen
•    Vertegenwoordig je proactief de organisatie op externe overlegorganen binnen de relevante zorgdomeinen

Jouw tewerkstellingsplaats: Hoofdzetel Mintus, Ruddershove 4, 8000 Brugge
Website: Mintus

Jouw profiel:
•    Je hebt kennis van het woonzorgdecreet en recente evoluties hierin
•    Je hebt kennis van het thuiszorglandschap en de ruimere sociale kaart
•    Je bent een geboren netwerker: je zal vaak moeten overleggen met collega’s van het lokaal bestuur, mutualiteiten, andere voorzieningen, etc 
•    Je bezit coachende vaardigheden, bent geduldig, flexibel en empathisch
•    Klantgericht, kwaliteitsvol en probleemoplossend werken typeren jou
•    Je staat open voor feedback en zelfontwikkeling.
•    Je kan zowel in team samenwerken als zelfstandig werken.
•    Je bent een enthousiaste persoonlijkheid
•    Je hebt affiniteit met de doelgroep
•    Verandering schrikt jou niet af! Je komt immers terecht in een jonge organisatie en binnen een werkveld dat volop in beweging is
 

Inleidend tekstje (Extern)

Mintus zoekt een verantwoordelijke zorgcoördinatie (100%) binnen de thuiszorg voor een vaste tewerkstelling.

Voel je de ambitie om met jouw team de focus te zetten op de zorgvisie van onze dienst thuiszorg?

Inleidend tekstjes (Intern)

Selectieprocedure in aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit.
Deze selectieprocedure is in bevordering en interne personeelsmobiliteit toegankelijk voor de medewerkers van OCMW Brugge, alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) en Stad Brugge.

Aanwervingsvoorwaarden

Je hebt een bachelor (of gelijkgesteld) diploma maatschappelijk werk én je voldoet aan de extra aanwervingsvoorwaarden: 2 jaar relevante ervaring.

Op het moment van indiensttreding, kan je een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen dat minder dan drie maand oud is. We vragen om dit tijdens de sollicitatieprocedure reeds aan te vragen in jouw gemeente. Indien hier een veroordeling op vermeld staat moet een uitzondering aangevraagd worden bij het bestuur. Contacteer ons tijdig in dat geval.

Deelnemingsvoorwaarden

Aanwervingsvoorwaarden (de selectieprocedure is toegankelijk in ‘aanwerving’ voor iedereen die aan de onderstaande voorwaarden voldoet):
Je hebt een bachelor (of gelijkgesteld) diploma én je voldoet aan de extra aanwervingsvoorwaarden: 2 jaar relevante ervaring + bachelor (of gelijkgesteld) diploma maatschappelijk werk.

Bevorderings-/promotievoorwaarden (de selectieprocedure is toegankelijk in ‘bevordering/promotie’ voor alle medewerkers van OCMW Brugge, alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) en Stad Brugge die aan de onderstaande voorwaarden voldoen):
- Voor een bevordering/promotie naar een hoger niveau (van niveau E, D, C naar B) moet je minimaal 2 jaar anciënniteit hebben (ongeacht het niveau) in een openbaar bestuur, waarvan minstens 1 jaar in OCMW Brugge, of de welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge (Schrappen indien niet van toepassing).
- Voor een bevordering/promotie binnen hetzelfde niveau (niveau B) heb je minstens 1 jaar niveau-anciënniteit binnen OCMW Brugge, of alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge.
Je bevindt je niet in een knipperlichttraject. Indien je toch in een knipperlichttraject zit, dien je toestemming te vragen tot deelname aan de selectieprocedure aan de aanstellende overheid.
Je bent vast benoemd of in dienst gekomen na een reguliere selectieprocedure.
- Bijzondere bevorderings-/promotievoorwaarden: Bachelor diploma maatschappelijk werk of gelijkgesteld diploma

Voorwaarden interne personeelsmobiliteit (de selectieprocedure is toegankelijk in ‘interne personeelsmobiliteit’ voor alle medewerkers van OCMW Brugge, alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) en Stad Brugge die aan de onderstaande voorwaarden voldoen):
- Je bent minstens 1 jaar in dienst in OCMW Brugge of de welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge en zit op vandaag in de graad B4-B5.
- Je bevindt je niet in een knipperlichttraject. Indien je toch in een knipperlichttraject zit, dien je toestemming tot deelname aan de selectieprocedure te vragen aan de aanstellende overheid.
- Je bent vast benoemd of in dienst gekomen na een reguliere selectieprocedure.
- Bijzondere voorwaarden inzake interne personeelsmobiliteit: Bachelor diploma maatschappelijk werk of gelijkgesteld diploma

Uitgebreide informatie over de voorwaarden m.b.t. aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit vind je terug op de pagina’s 'informatie voor interne sollicitanten' op deze interne jobsite.
Is er iets niet duidelijk? Neem dan zeker contact met ons op!

Wat bieden wij aan?

Een voltijds contract onbepaalde duur, met gewenste indiensttreding: zo snel mogelijk.
Er wordt voor deze functie een werfreserve opgebouwd.

We verlonen jouw functie volgens weddeschaal B4-B5. Dit situeert zich voor een voltijdse tewerkstelling tussen de €2 952,27 (startloon, zonder overname van anciënniteit) en € 4 809,46 (maximale overname van anciënniteit) bruto per maand. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:
 • een interessante verlofregeling (20 wettelijke en 8 extralegale dagen a rato prestaties) en mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst (gunst)
 • maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag van 7u36)
 • een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om aan te sluiten bij de gratis hospitalisatieverzekering
 • eindejaarspremie
 • aanvullende pensioenvergoeding
 • bedrijfscatering tegen democratische prijzen
 • overname van alle openbare anciënniteit
 • overname van maximaal 10 jaar relevante privé-ervaring (in geldelijke anciënniteit)
 • mogelijkheid tot telewerken
 • flexibele werkuren volgens een systeem van stam-en glijtijden
 • vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • parkeermogelijkheden
 • een aantrekkelijk opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsaanbod
 • een uitdagende en dynamische werkomgeving
 • aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
 • interessante premies, voordelen en aanbiedingen via lidmaatschap van de personeelsvereniging SOFOCO – (www.sofoco.be)
 • aandacht voor jouw gezondheid door ter beschikking stellen van sport- en ontspanningsfaciliteiten aan voordelige tarieven (fitness, zwembad…)

Wat bieden wij aan?

Een voltijds contract onbepaalde duur, met gewenste indiensttreding: zo snel mogelijk.
Er wordt voor deze functie een werfreserve opgebouwd.

We verlonen jouw functie volgens weddeschaal B4-B5. Dit situeert zich voor een voltijdse tewerkstelling tussen de €2 952,27 (startloon, zonder overname van anciënniteit) en € 4 809,46 (maximale overname van anciënniteit) bruto per maand. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:
 • een interessante verlofregeling (20 wettelijke en 8 extralegale dagen a rato prestaties) en mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst (gunst)
 • maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag van 7u36)
 • een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om aan te sluiten bij de gratis hospitalisatieverzekering
 • eindejaarspremie
 • aanvullende pensioenvergoeding
 • bedrijfscatering tegen democratische prijzen
 • overname van alle openbare anciënniteit
 • overname van maximaal 10 jaar relevante privé-ervaring (in geldelijke anciënniteit)
 • mogelijkheid tot telewerken
 • flexibele werkuren volgens een systeem van stam-en glijtijden
 • vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • parkeermogelijkheden
 • een aantrekkelijk opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsaanbod
 • een uitdagende en dynamische werkomgeving
 • aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
 • interessante premies, voordelen en aanbiedingen via lidmaatschap van de personeelsvereniging SOFOCO – (www.sofoco.be)
 • aandacht voor jouw gezondheid door ter beschikking stellen van sport- en ontspanningsfaciliteiten aan voordelige tarieven (fitness, zwembad…)

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Reguliere selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen (data onder voorbehoud):
- Verkennend gesprek (mondelinge proef): maandag 7 februari 2022
- Assessment (van thuis uit af te leggen) en het maken van een thuisopdracht: tussen de verkennende gesprekken en de mondelinge presentatie van de thuisopdracht
- Mondelinge presentatie van de thuisopdracht: maandag 14 februari 2022

Solliciteren kan tot en met woensdag 2 februari 2022.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Reguliere selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen (data onder voorbehoud):
- Verkennend gesprek (mondelinge proef): maandag 7 februari 2022
- Assessment (van thuis uit af te leggen) en het maken van een thuisopdracht: tussen de verkennende gesprekken en de mondelinge presentatie van de thuisopdracht
- Mondelinge presentatie van de thuisopdracht: maandag 14 februari 2022

Solliciteren kan tot en met woensdag 2 februari 2022.

Geprikkeld?

Solliciteren kan via de knop ‘solliciteer’ op deze pagina. Voeg hierbij bij je sollicitatie je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma/ bewijs laatstejaarsstudent toe.

Inschrijven kan tot en met woensdag 2 februari 2022.

Gelieve voldoende aandacht te besteden aan de beschrijving van de vereiste relevante ervaring in jouw CV.

Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers!

Als je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, krijg je na de uiterste inschrijvingsdatum een uitnodiging voor deelname aan en meer informatie omtrent de selectieprocedure.
Opgelet: Breng steeds jouw sollicitatie online in orde via de jobsite én vóór de uiterste inschrijvingsdatum. We aanvaarden geen sollicitaties via e-mail of na de uiterste inschrijvingsdatum.
Wij baseren ons in onze selecties op competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap

Geprikkeld?

Solliciteren kan via de knop ‘solliciteer’ op deze pagina. Voeg hierbij bij je sollicitatie je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma/ bewijs laatstejaarsstudent toe.

Inschrijven kan tot en met woensdag 2 februari 2022.

Gelieve voldoende aandacht te besteden aan de beschrijving van de vereiste relevante ervaring in jouw CV.

Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers!

Als je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, krijg je na de uiterste inschrijvingsdatum een uitnodiging voor deelname aan en meer informatie omtrent de selectieprocedure.
Opgelet: Breng steeds jouw sollicitatie online in orde via de jobsite én vóór de uiterste inschrijvingsdatum. We aanvaarden geen sollicitaties via e-mail of na de uiterste inschrijvingsdatum.
Wij baseren ons in onze selecties op competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap

Ons contacteren?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op:

Omtrent de functie inhoud:
Stèphanie del Cioppo
Directeur Thuiszorg
t: 050/32 75 15
m: stephanie.delcioppo@mintus.be

Voor alle andere vragen:
Gwen Vandenbossche, loopbaancoach
t: 050 32 60 42
m: gwen@selectie.mintus.be

Neem zeker ook eens een kijkje op de website!

Redelijke aanpassingen

We vinden het belangrijk om de deelname aan selectieprocedures voor iedereen toegankelijk te maken. Door drempels zoveel mogelijk weg te werken, willen we iedereen de kans geven om deel te nemen. Heb je een handicap, leerstoornis of chronische ziekte, of word je geconfronteerd met een andere al dan niet tijdelijke toestand van psychische, fysieke of zintuiglijke aard die je deelname aan een selectieprocedure belemmert? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure. Mits het bezorgen van een officieel attest van je handicap, leerstoornis of ziekte kan bekeken worden of er redelijke aanpassingen mogelijk zijn. Er worden geen afzonderlijke selecties georganiseerd. Wel wordt bekeken welke 'redelijke aanpassingen' mogelijk zijn om een gelijkwaardige deelname mogelijk te maken.
Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?
Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
Solliciteren doe je VÓÓR:
03.02.2022

Info

Vragen over de selectieprocedure:

Verantwoordelijke zorgcoördinatie

Vacatures in de kijker

Job Banner

Zorgkundige woonzorgcentra

Je hebt een hart voor ouderen en vertoeft graag in hun omgeving. Je kan je helemaal vinden in onze visie van persoons- en belevingsgerichte zorg en probeert dit zo veel mogelijk om te zetten in...

Verpleegkundige woonzorgcentra

Je hebt een hart voor ouderen en vertoeft graag in hun omgeving. Je kan je helemaal vinden in onze visie van persoons- en belevingsgerichte zorg en probeert dit zo veel mogelijk om te zetten in...

Kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang (in opleiding) - De Blauwe Lelie

Je bezorgt de kinderen, tussen de 2.5 en 12 jaar, de tijd van hun leven in de opvang. Deze kinderen houden van originele en te gekke activiteiten die jij mee uitdenkt, – werkt en...

Ergotherapeut WZC Minnewater

Zin om elke dag omringd te zijn door leuke en gedreven collega's die de bewoners steeds op de eerste plaats zetten? Geniet je ervan om je creativiteit de vrije loop te...

Cliëntbegeleider klasse 2A Ons Huis

OCMW Brugge zoekt een cliëntbegeleider klasse 2A voor Ons Huis voor een contract onbepaalde duur (tewerkstellingspercentage is bespreekbaar). Je staat in voor een directe ondersteuning...

Teamcoach WZC Ter Potterie, WZC De Vliedberg en WZC Van Zuylen

  Als teamcoach geef je leiding aan de medewerkers binnen jouw team. Je staat hierbij in voor het optimaal functioneren van het verzorgend en paramedisch personeel. Je organiseert en...

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE VACATURES

Wil je graag persoonlijk op de hoogte gesteld worden van interessante nieuwe vacatures? Klik hieronder dan zeker even verder. Je kan op deze manier aangeven welke type jobs jou interesseren en automatisch via e-mail ingelicht worden over nieuwe vacatures voor deze jobs.

Ik wil op de hoogte blijven!

Mintus gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.