Inloggen

Woonzorgcentrum 'Sint-Clara' wordt zorginstelling 'Ons Huis'

Het voormalige woonzorgcentrum Sint-Clara in de binnenstad wordt omgevormd tot zorginstelling ‘Ons Huis’. In de zorginstelling zullen waarschijnlijk mensen met een niet-aangeboren hersenletsel verblijven, gezien de grote opvangvraag. Maar ook voor mensen met een mentale beperking zou deze site ideaal zijn. Welke doelgroep precies op de zorgsite zal verblijven, wordt nog onderzocht door ‘Ons Huis’.  Het college van Burgemeester en schepenen gaf alvast de vergunning om de site om te vormen.

De site is gelegen in de Brugse binnenstad en bevindt zich tussen de Sint-Clarastraat, Maagdendal, Hoedenmakerstraat en de Schrijversstraat. Door de centrale ligging is de site dan ook een belangrijke waarde in het Brugse landschap. “Respect voor het bouwkundig erfgoed is het belangrijkste uitgangspunt. Het karakter van het gebouw wordt dan ook behouden. De ingrepen zullen het gebouw enkel versterken”, aldus schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon aan.
 
De structuur van het voormalige rust- en verzorgingstehuis leent zich optimaal voor de omvorming naar een nieuwe zorginstelling. Het volledige interieur wordt aangepakt om meer huiselijkheid te creëren. Er wordt ook maximaal ingezet op duurzaamheid en er wordt gestreefd naar een BEN-gebouw (Bijna Energieneutraal). 

Schepen Pablo Annys: “Ons Huis zet effectief ook de stap richting toekomst door een nieuwe, energiezuinige locatie. We hebben de ambitie om van het voormalige woonzorgcentrum een BEN-gebouw of ‘bijna energieneutraal’ gebouw te maken. Dit gebeurt met doordachte ingrepen en met respect voor de omgeving. De huidig gevelpleister wordt veilig verwijderd en vervangen door een nieuwe duurzame pleisterafwerking. Op de daken plaatsen we zonnepanelen die niet vanop het openbaar domein zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen we zelf elektriciteit produceren en hergebruiken binnen de voorziening. Bovendien houden we overal rekening met de woonnoden van onze mensen. Kamers zijn in de 21ste eeuw groter dan ze vroeger waren, ruimtes moeten waar mogelijk een polyvalente functie krijgen. Bovendien proberen we maximaal groene accenten in de buitenomgeving te integreren, om de leefomgeving een extra aangenaam karakter te geven. Ik kijk ernaar uit om de eerste bewoners, als alles volgens plan verloopt, over een paar jaar te verwelkomen.”


Els Goderis, directeur Vereniging Ons Huis: “Met de omvorming van het voormalige rust- en verzorgingstehuis Sint-Clara tot nieuwe thuis voor Ons Huis, zetten we een stap richting toekomst. We streven naar een zorginstelling op maat van het individu. De structuur van het gebouw blijft grotendeels behouden, aan de binnenkant kiezen we voor een grondige opfrissing. Het pand zal na de renovatie over 36 studiokamers en 4 logeerkamers beschikken. Het interieur moet huiselijkheid uitstralen en  duurzaamheid promoten. De woonfuncties bevinden zich in de twee zijvleugels van het hoofdgebouw en in Den Erker aan de kant van de Schrijversstraat voorzien we een nieuw dagcentrum. In de aanpalende kleinschaligere gebouwen brengen we hoofdzakelijk administratie onder. Aan het binnenplein ter hoogte van het Maagdendal voorzien we een luchtige inkomhal waardoor passanten, bezoekers en bewoners zich op elk moment welkom voelen op deze plek.”

Het grote voordeel van het gebouw is dat er verschillende diensten samengebracht worden in één gebouw. De eigenheid en specifieke behoeften van elke dienst kunnen toch bewaard worden dankzij de verschillende vleugels die in het gebouw aanwezig zijn, waardoor elke dienst toch zijn eigen ruimte heeft. 
Aan de straatzijde van het gebouw wordt op het gelijkvloers het onthaal voorzien en verschillende dagbestedingsactiviteiten. 
Er wordt volop ingezet op dubbel gebruik, alle ateliers werden zo ingericht dat deze zeer polyvalent kunnen gebruikt worden.  De administratieve lokalen en personeelsgebonden functies worden gecentraliseerd aan het uiteinde van de betrokken gang en voorzien van een eigen inkom aan de tuinzijde.  
 
Vanuit deze gang vertrekken drie vleugels naar achter. In de eerste en laatste vleugel komen de woonfuncties met op elk verdiep een leefgroep.  De middenvleugel is de vroegere kapel. De open ruimte zal behouden blijven en de ruimtes zullen polyvalent ingezet kunnen worden, op het gelijkvloers eerder in functie van de dagbestedingsactiviteiten op de site. 

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “De tuin achteraan het gebouw zal maximaal als groenzone ingericht worden voorzien van meerdere terrassen en themazones.. Hier kunnen bewoners met groene vingers zich uitleven, maar het kan ook een stille ruimte zijn voor een gesprek  of waar, in het post coronatijdperk, een grote barbecue georganiseerd kan worden.  De inrit via het Maagdendal blijft behouden zodat mensen voor de dagbesteding daar afgezet en opgepikt kunnen worden met busjes. “Met dit project wordt een voormalige zorginstelling opnieuw ingezet om mensen hulp te bieden. De geest van het gebouw zet zich dus verder.”

Gielen
1258
29 March 2021

Nieuws & events

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE VACATURES

Ik wil op de hoogte blijven!
Mintus gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.