Inloggen

Privacybeleid

Als bijlage (onderaan de pagina) vindt u onze integrale en officiële privacyverklaring. Hieronder een beknopte samenvatting.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan Mintus de houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is.

U hebt het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. 

Mintus verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend onder de naam 'Privacycommissie')

Gebruik van ‘cookie-technologie’

Mintus maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site van Mintus terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. 

Mintus gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over uw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat u uw browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Functionaris gegevensbescherming

Voor meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt binnen het werkingsdomein van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen of het uitoefenen van een recht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dient u contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen:

Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) 

Adres: Ruddershove 4, 8000 Brugge 
Telefoon: +32 50 32 73 50 E-mail: dpo@mintus.be

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE VACATURES

Ik wil op de hoogte blijven!
Mintus gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.