Inloggen

Pedagogisch coach - De Blauwe Lelie

Brugge
Onbepaalde duur
30 38
B1-B2-B3
De Blauwe Lelie
Nieuw
Share

Wat is jouw rol?

Doel: Pedagogische ondersteuning bieden in de kinderopvanglocaties (dienst voor onthaalouders, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang) aan onthaalouders, kinderbegeleiders en teamverantwoordelijken door coaching op de werkvloer en projecten opstarten, coördineren, uitvoeren, implementeren en opvolgen om een kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde kinderopvang te bieden. 

 • Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kinderopvanglocaties in het uitrollen van pedagogische projecten en individuele zorgvragen met als doel een kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde kinderopvang. Voorbeelden:
  - Je detecteert ondersteuningsbehoeften en je voorziet individuele of groepsondersteuning in de vorm van coaching.
  - Je biedt vorming en mogelijkheid tot uitwisseling. 
  - Je bewaakt de visie en stuurt bij waar nodig. 
   
 • Je staat in voor interne en externe communicatie met als doel het bieden van kwaliteitsvolle kinderopvang. Voorbeelden: 
  - Je doet aan netwerking.
  - Je bent voortrekker van overleg en lerende netwerken.
  - Je legt en onderhoudt contacten met belanghebbenden. 
  - Je stelt rapporten en verslagen op voor interne en externe instanties. 
   
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en uitwerking van pedagogische projecten. Voorbeelden: 
  - Je realiseert een kwaliteitsvolle vertaling van de visie.
  - Je stelt een projectplan op, voert die uit en staat in voor systematische evaluatie en bijsturing. 
  - Je zorgt voor een implementatie van de pedagogische procedures uit het kwaliteitshandboek op de werkvloer.  
  - Je signaleert relevante ontwikkelingen en knelpunten die van invloed kunnen zijn op het project. 
   
 • Je staat in voor de eigen professionele groei met als doel het realiseren van een kwaliteitsvol beleid. Voorbeelden: 
  - Je staat in voor de eigen persoonlijke ontwikkeling, je volgt aangeboden opleidingen of doet zelf suggesties hiervoor. 
  - Je voert zelfstandig taken uit en volgt deze op. 
  - Je reflecteert over je eigen functioneren. 
  - Je brengt nieuwe ideeën en inzichten aan, je gaat op zoek naar innovatie. 
   
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een goede werking van de vereniging. Voorbeelden: 
  - Je werkt mee aan een bemoedigend leerklimaat. 
  - Je neemt spontaan initiatief om collega’s te ondersteunen waar nodig. 
  - Je neemt actief deel aan intervisie en directe contactmomenten met collega’s. 

Jouw tewerkstellingsplaats: OCMW gebouw - Ruddershove 4, 8000 Brugge. Daarnaast verplaats je je ook wekelijks meerdere keren naar de verschillende opvanglocaties. 
Website: De Blauwe Lelie

Inleidend tekstje

Vereniging De Blauwe Lelie zoekt binnen hun pedagogisch team een pedagogische coach (keuze tussen voltijds en 80%) voor een contract van onbepaalde duur.

Bij De Blauwe Lelie draait alles om passie, samenwerking en integer handelen. Elk lid van onze organisatie speelt een evenwaardige rol in onze missie om te groeien en te bloeien. Onze doelstellingen omvatten kwaliteit, innovatie en sociale betrokkenheid, naast een cultuur waarin fouten maken mag en verantwoordelijkheid nemen wordt aangemoedigd. Bij De Blauwe Lelie streven we naar voortdurende ontwikkeling, medewerkerswelzijn en duurzaamheid.

Werk jij mee aan de toekomst van kinderopvang met passie? Word pedagogisch coach en breng jouw coaching, projectmanagement en netwerktalent samen om een innovatieve, kwaliteitsvolle kinderopvang te ondersteunen.

Wat is jouw rol?

Doel: Pedagogische ondersteuning bieden in de kinderopvanglocaties (dienst voor onthaalouders, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang) aan onthaalouders, kinderbegeleiders en teamverantwoordelijken door coaching op de werkvloer en projecten opstarten, coördineren, uitvoeren, implementeren en opvolgen om een kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde kinderopvang te bieden.

 • Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kinderopvanglocaties in het uitrollen van pedagogische projecten en individuele zorgvragen met als doel een kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde kinderopvang. Voorbeelden:
  - Je detecteert ondersteuningsbehoeften en je voorziet individuele of groepsondersteuning in de vorm van coaching.
  - Je biedt vorming en mogelijkheid tot uitwisseling.
  - Je bewaakt de visie en stuurt bij waar nodig.
 • Je staat in voor interne en externe communicatie met als doel het bieden van kwaliteitsvolle kinderopvang. Voorbeelden:
  - Je doet aan netwerking.
  - Je bent voortrekker van overleg en lerende netwerken.
  - Je legt en onderhoudt contacten met belanghebbenden.
  - Je stelt rapporten en verslagen op voor interne en externe instanties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en uitwerking van pedagogische projecten. Voorbeelden:
  - Je realiseert een kwaliteitsvolle vertaling van de visie.
  - Je stelt een projectplan op, voert die uit en staat in voor systematische evaluatie en bijsturing.
  - Je zorgt voor een implementatie van de pedagogische procedures uit het kwaliteitshandboek op de werkvloer.
  - Je signaleert relevante ontwikkelingen en knelpunten die van invloed kunnen zijn op het project.
 • Je staat in voor de eigen professionele groei met als doel het realiseren van een kwaliteitsvol beleid. Voorbeelden:
  - Je staat in voor de eigen persoonlijke ontwikkeling, je volgt aangeboden opleidingen of doet zelf suggesties hiervoor.
  - Je voert zelfstandig taken uit en volgt deze op.
  - Je reflecteert over je eigen functioneren.
  - Je brengt nieuwe ideeën en inzichten aan, je gaat op zoek naar innovatie.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een goede werking van de vereniging. Voorbeelden:
  - Je werkt mee aan een bemoedigend leerklimaat.
  - Je neemt spontaan initiatief om collega’s te ondersteunen waar nodig.
  - Je neemt actief deel aan intervisie en directe contactmomenten met collega’s.

Jouw tewerkstellingsplaats: OCMW gebouw - Ruddershove 4, 8000 Brugge. Daarnaast verplaats je je ook wekelijks meerdere keren naar de verschillende opvanglocaties.
Website: De Blauwe Lelie

Wat verwachten we van jou?

 • Kennis van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet is een pluspunt, net als ervaring met het coachen van teams/individuen en het uitwerken en geven van vorming/intervisie
 • Je hebt een vlotte pen en schrikt er niet voor terug om bv. procedures of beleidsaanbevelingen uit te schrijven
 • Je bent een efficiënte planner en kan gemakkelijk het overzicht bewaren over meerdere lopende taken en projecten
 • Je weet dat inclusie innovatief denken en handelen vereist
 • Je kan vlot samenwerken met verschillende collega’s, maar je bent ook een zelfstandige werker die initiatief durft te nemen
 • Je bent een verbindende netwerker
 • Occasioneel avondwerk in functie van locatieoverleg of vormingen schrikt jou niet af
 • Je kan zich vlot zelfstandig verplaatsen naar onze verschillende opvanglocaties

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je behaalde een bachelor diploma bij voorkeur in een pedagogische, psychologische of sociale richting of je behaalde een bachelor diploma en kan voldoende competenties of ervaring aantonen op pedagogisch vlak rond kinderopvang
 • Op het moment van indiensttreding, kan je een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2, specifiek voor werken met minderjarigen) voorleggen dat minder dan één maand oud is. Als hier een veroordeling op vermeld staat moet een uitzondering aangevraagd worden bij het bestuur. Contacteer ons tijdig in dat geval.

Wat verwachten we van jou?

 • Kennis van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet is een pluspunt, net als ervaring met het coachen van teams/individuen en het uitwerken en geven van vorming/intervisie
 • Je hebt een vlotte pen en schrikt er niet voor terug om bv. procedures of beleidsaanbevelingen uit te schrijven
 • Je bent een efficiënte planner en kan gemakkelijk het overzicht bewaren over meerdere lopende taken en projecten
 • Je weet dat inclusie innovatief denken en handelen vereist
 • Je kan vlot samenwerken met verschillende collega’s, maar je bent ook een zelfstandige werker die initiatief durft te nemen
 • Je bent een verbindende netwerker
 • Occasioneel avondwerk in functie van locatieoverleg of vormingen schrikt jou niet af
 • Je kan zich vlot zelfstandig verplaatsen naar onze verschillende opvanglocaties

Dit is een reguliere selectieprocedure die in aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit toegankelijk is voor de medewerkers van OCMW Brugge, alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) en Stad Brugge.

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Je behaalde een bachelor diploma bij voorkeur in een pedagogische, psychologische of sociale richting of je behaalde een bachelor diploma en kan voldoende competenties of ervaring aantonen op pedagogisch vlak rond kinderopvang
 • Op het moment van indiensttreding, kan je een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2, specifiek voor werken met minderjarigen) voorleggen dat minder dan één maand oud is. Als hier een veroordeling op vermeld staat moet een uitzondering aangevraagd worden bij het bestuur. Contacteer ons tijdig in dat geval.

Bevorderings-/promotievoorwaarden:

 • Je behaalde een bachelor diploma bij voorkeur in een pedagogische, psychologische of sociale richting of je behaalde een bachelor diploma en kan voldoende competenties of ervaring aantonen op pedagogisch vlak rond kinderopvang.
 • Voor een bevordering/promotie naar een hoger niveau moet je minimaal 2 jaar anciënniteit hebben in een openbaar bestuur, waarvan minstens 1 jaar in OCMW Brugge, of de welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge.
 • Voor een bevordering/promotie binnen hetzelfde niveau heb je minstens 1 jaar niveau-anciënniteit binnen OCMW Brugge, of alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge.
 • Je bevindt je niet in een knipperlichttraject. Als je toch in een knipperlichttraject zit, vraag je toestemming aan de aanstellende overheid.
 • Je bent vast benoemd of in dienst gekomen na een reguliere selectieprocedure.

Voorwaarden interne personeelsmobiliteit:

Indien je voldoet aan de voorwaarden voor interne personeelsmobilitieit én je zit op vandaag in een gelijkaardige functie als deze vacature, dan bestaat de selectieprocedure voor jou enkel uit 1 gesprek met de selectiejury. Voor de andere stappen in de selectieprocedure word je vrijgesteld.

 • Je behaalde een bachelor diploma bij voorkeur in een pedagogische, psychologische of sociale richting of je behaalde een bachelor diploma en kan voldoende competenties of ervaring aantonen op pedagogisch vlak rond kinderopvang.
 • Je bent minstens 1 jaar in dienst in OCMW Brugge of de welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge en zit op vandaag in de graad B1-B2-B3.
 • Je bevindt je niet in een knipperlichttraject. Als je toch in een knipperlichttraject zit, vraag je toestemming aan de aanstellende overheid.
 • Je bent vast benoemd of in dienst gekomen na een reguliere selectieprocedure.

Uitgebreide informatie over de voorwaarden m.b.t. aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit vind je terug op de pagina’s 'informatie voor interne sollicitanten' op deze interne jobsite.
Is er iets niet duidelijk? Neem dan zeker contact met ons op!

Wat bieden wij jou aan?

We bieden jou een voltijds of 4/5de contract van onbepaalde duur. Daarnaast nemen we de geslaagde kandidaten op in een werfreserve die 3 jaar geldig is.

Je komt terecht in de weddeschaal B1-B2-B3 met een brutoloon tussen €3030,89 en €5054,37 voor een voltijdse tewerkstelling. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:
 • 28 betaalde vakantiedagen (voor een voltijdse tewerkstelling)
 • maaltijdcheques van €8
 • gratis hospitalisatieverzekering met de mogelijheid om ook gezinsleden aan te sluiten
 • een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • de mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen
 • vergoeding voor dienstverplaatsingen
 • leuke personeelsevenementen. Bekijk hier de aftermovie van onze afterwork.
 • eindejaarspremie
 • aanvullende pensioenvergoeding
 • overname van alle openbare anciënniteit en tot 6 jaar privé-anciënniteit
 • thuiswerkvergoeding
 • aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling door o.a. een kwalitatief opleidingsaanbod en interne doorgroeimogelijkheden
 • werkzekerheid in een organisatie met een grote maatschappelijke meerwaarde
 • een evenwichtige balans tussen werk en privé door plaats- en tijdsonafhankelijk werken
 • een premie voor jouw huwelijk, de geboorte van jouw kindjes, jouw pensioen ... en korting bij verschillende handelaars, pretparken, vakantieparken, kinderkampen, concerten, ... als je je aansluit bij onze personeelsvereniging SOFOCO. Bekijk hier het volledige aanbod
 • onze eigen fitness waar je tegen een voordelig tarief gebruik van kan maken (de eerste 3 maanden zijn gratis)

Bekijk al onze troeven hier!

Wat bieden wij jou aan?

We bieden jou een voltijds of 4/5de contract van onbepaalde duur. Daarnaast nemen we de geslaagde kandidaten op in een werfreserve die 3 jaar geldig is.

Je komt terecht in de weddeschaal B1-B2-B3 met een brutoloon tussen €3030,89 en €5054,37 voor een voltijdse tewerkstelling. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:
 • 28 betaalde vakantiedagen (voor een voltijdse tewerkstelling)
 • maaltijdcheques van €8
 • gratis hospitalisatieverzekering met de mogelijheid om ook gezinsleden aan te sluiten
 • een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • de mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen
 • vergoeding voor dienstverplaatsingen
 • leuke personeelsevenementen. Bekijk hier de aftermovie van onze afterwork.
 • eindejaarspremie
 • aanvullende pensioenvergoeding
 • overname van alle openbare anciënniteit en tot 6 jaar privé-anciënniteit
 • thuiswerkvergoeding
 • aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling door o.a. een kwalitatief opleidingsaanbod en interne doorgroeimogelijkheden
 • werkzekerheid in een organisatie met een grote maatschappelijke meerwaarde
 • een evenwichtige balans tussen werk en privé door plaats- en tijdsonafhankelijk werken
 • een premie voor jouw huwelijk, de geboorte van jouw kindjes, jouw pensioen ... en korting bij verschillende handelaars, pretparken, vakantieparken, kinderkampen, concerten, ... als je je aansluit bij onze personeelsvereniging SOFOCO. Bekijk hier het volledige aanbod
 • onze eigen fitness waar je tegen een voordelig tarief gebruik van kan maken (de eerste 3 maanden zijn gratis)

Bekijk al onze troeven hier!

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Dit is een reguliere selectieprocedure die bestaat uit volgende onderdelen (data onder voorbehoud):

 • Schriftelijke proef: van thuis uit af te leggen tussen donderdag 08 augustus en zondag 01 september 2024
 • Mondelinge proef: Maandag 23 september (voormiddag) en donderdag 26 september 2024 (Let op: deze dagen kunnen niet vrijgekozen worden en is afhankelijk van het aantal geslaagde op de schriftelijke proef)

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Dit is een reguliere selectieprocedure die bestaat uit volgende onderdelen (data onder voorbehoud):

 • Schriftelijke proef: van thuis uit af te leggen tussen donderdag 08 augustus en zondag 01 september 2024
 • Mondelinge proef: Maandag 23 september (voormiddag) en donderdag 26 september 2024 (Let op: deze dagen kunnen niet vrijgekozen worden en is afhankelijk van het aantal geslaagde op de schriftelijke proef)

Geprikkeld?

Ben jij de geschikte kandidaat, solliciteer dan ten laatste op vrijdag 02/08/2024. We brengen je na de uiterste inschrijvingsdatum verder op de hoogte via mail. Check hierbij zeker ook even je ongewenste e-mail.

Opgelet: breng steeds jouw sollicitatie in orde via de jobsite en voor de uiterste inschrijvingsdatum. Wij aanvaarden geen sollicitaties die te laat of via e-mail of post zijn binnen gekomen.

Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers!

Wij baseren ons in onze selecties op competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap.

Geprikkeld?

Ben jij de geschikte kandidaat, solliciteer dan ten laatste op vrijdag 02/08/2024. We brengen je na de uiterste inschrijvingsdatum verder op de hoogte via mail. Check hierbij zeker ook even je ongewenste e-mail.

Opgelet: breng steeds jouw sollicitatie in orde via de jobsite en voor de uiterste inschrijvingsdatum. Wij aanvaarden geen sollicitaties die te laat of via e-mail of post zijn binnen gekomen.

Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers!

Wij baseren ons in onze selecties op competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap.

Solliciteren doe je VÓÓR:
03.08.2024

Info

Vragen over de selectieprocedure:

Pedagogisch coach - De Blauwe Lelie

Vacatures in de kijker

Job Banner

Zorgkundige woonzorgcentra

Wij zoeken iemand met: Een warm hart voor ouderen en een geduldige, zorgzame instelling. Een diploma of getuigschrift als zorgkundige en een zorgkundig visum (laatstejaarsstudenten zijn ook...

Verpleegkundige woonzorgcentra

Je hebt een hart voor ouderen en vertoeft graag in hun omgeving. Je kan je helemaal vinden in onze visie van persoons- en belevingsgerichte zorg en probeert dit zo veel mogelijk om te zetten in...

Bijverdiener in de zorg

Bij ons kan je aan de slag in één van onze 7 woonzorgcentra. In alle onze WZC's hechten wij belang aan het creëren van een huiselijke sfeer voor onze bewoners en focussen wij...

Huishoudhulp met vast loon in jouw regio

Als huishoudhulp ga je graag bij onze klanten aan huis om hun woning te poetsen. In sommige gevallen kunnen volgende taken ook voorkomen: Wassen en/of strijken Te voet en dicht bij hun...

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE VACATURES

Wil je graag persoonlijk op de hoogte gesteld worden van interessante nieuwe vacatures? Klik hieronder dan zeker even verder. Je kan op deze manier aangeven welke type jobs jou interesseren en automatisch via e-mail ingelicht worden over nieuwe vacatures voor deze jobs.

Ik wil op de hoogte blijven!

Mintus gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.